Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Tarifa a cenník

Cenník občianského cestovného do 100 kilometrov (Vnútroštátna doprava)

Tarifná vzdialenosť v km

Jednosmerné obyčajné cestovné v

Jednosmerné obyčajné cestovné z čipovej karty v   

Jednosmerné zľavnené cestovné v

Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty v

do 4

0,29

0,23

0,13

0,06

5 - 7

0,33

0,26

0,16

0,09

8 - 10

0,46

0,39

0,23

0,16

11 - 13

0,59

0,53

0,29

0,23

14 - 17

0,73

0,66

0,36

0,29

18 - 20

0,82

0,76

0,39

0,33

21 - 25

1,02

0,96

0,49

0,43

26 - 30

1,32

1,26

0,66

0,59

31 - 35

1,56

1,49

0,76

0,69

36 - 40

1,75

1,69

0,86

0,79

41 - 45

1,92

1,85

0,96

0,89

46 - 50

2,19

2,12

1,09

1,02

51 - 55

2,45

2,38

1,22

1,16

56 - 60

2,58

2,52

1,29

1,22

61 - 70

2,95

2,85

1,46

1,39

71 - 80

3,31

3,25

1,65

1,59

81 - 90

3,88

3,81

1,92

1,85

91 - 100

4,24

4,18

2,12

2,05

Jednosmerné osobitné cestovné  -  0,16 € za každých začatých 50 km

Cenník žiackeho cestovného (Vnútroštátna doprava)

Tarifná vzdialenosť v km

Tyždenný jednosmerný v

Týždenný obojsmerný v

Mesačný jednosmerný v  

Mesačný obojsmerný v  

do 4 

 0,63

 1,26

 2,52

 5,04

 5 - 7

 0,79

 1,59

 3,15

 6,30

 8 - 10

 1,09

 2,19

  4,41 

 8,82

 11 - 13

 1,42

 2,85

  5,67 

 11,35

 14 - 17

 1,72

 3,45

 6,93

  13,87 

 18 - 20

 1,89

 3,78

 7,56

 15,13

 21 - 25

 2,35

 4,71

  9,46 

 18,92

 26 - 30

 3,15

 6,30

  12,61 

 25,22

 31 - 35

 3,61

 7,23

 14,50

 29,01

 36 - 40

 4,11

 8,19

 16,39

 32,79

 41 - 45

 4,58

 9,16

 18,28

 36,57

  46 - 50 

 5,21

 10,42

 20,81

  41,62 

 51 - 55

  5,84 

 11,68

 23,33

 46,67

 56 - 60

 6,14

 12,28

 24,59

 49,19

  61 - 70 

 6,93

 13,87

 27,75

  55,50 

Cenník občianského cestovného nad 100 kilometrov (Vnútroštátna doprava)

Tarifná vzdialenosť v km

Jednosmerné obyčajné cestovné v

Jednosmerné zľavnené cestovné v

101 - 110

4,41

2,19

111 - 120

4,64

2,32

121 - 130

4,97

2,48

131 - 140

5,31

2,65

141 - 150

5,74

2,85

151 - 160

6,17

3,08

161 - 170

6,53

3,25

171 - 180

6,90

3,45

181 - 190

7,36

3,68

191 - 200

7,70

3,85

201 - 210

8,19

4,08

211 - 220

8,56

4,28

221 - 230

8,89

4,44

231 - 240

9,26

4,61

241 - 250

9,69

4,84

251 - 260

10,02

5,01

261 - 270

10,48

5,24

271 - 280

10,85

5,41

281 - 290

11,28

5,64

291 - 300

11,65

5,80

301 - 320

12,38

6,17

321 - 340

13,17

6,57

341 - 360

13,80

6,90

361 - 380

14,47

7,23

381 - 400

15,13

7,56

401 - 420

15,80

7,90

421 - 440

16,46

8,23

441 - 460

17,12

8,56

461 - 480

17,79

8,89

481 - 500

18,45

9,22

501 - 520

19,11

9,55

521 - 540

19,78

9,89

Cenník dovozného

Tarifná vzdialenosť v km

Dovozné v

do 50

0,16

51 - 100

0,33

nad 100

0,49

Cenník cestovného v MHD

 

Hotovosť v

Karta v

Osoba staršia ako 15 rokov

0,39

0,36

Deti po dovŕšení 6.roku veku a do dovŕšenia 15.roku veku

0,23

0,19

Žiaci a študenti základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

0,23

0,19

Príjemcovia starobných a invalidných dôchodkov s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov

0,23

0,19

Občania nad 70 rokov

0,03

0,03

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

0,03

0,03

Batožina o rozmeroch väčších ako 30x40x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako 5x80x100 cm, a to i v prípade, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov

0,23

0,19

Detský kočík bez dieťaťa

0,23

0,19

Pes prepravovaný v schránke

0,23

0,19

Pes, ak nie je prepravovaný v schránke

0,39

0,39

Dieťa do dovŕšenia 6.roku veku

0,00

0,00

Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

0,00

0,00

Vodiaci pes, invalidný vozík

0,00

0,00

Detský kočík s dieťaťom

0,00

0,00

TOPlist
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok