Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Novinky

Novinky spoločnosti SAD ČERVENÝ VRCH 

******************************************************************************************************* 

Ďalší autobus na MHD(7.9.08)

V piatok (t.j. 5.9.2008) sme od spoločnosti DADO trans, a.s. ako dealera autobusov značky Karosa obdržali jeden kus autobusu značky

Karosa B841.1920 dovezený z Ruska v červeno-bielom nátere. V priebehu tohto víkendu vozidlo obdržalo odbavovací systém EMtest, logá

dopravcu a prešiel údržbou a TK. Vozidlo obdržalo špz CV-046GD a do prevádzky sa zaradí zajtra (t.j. 8.9.2008) na MHD linku č.1.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

*******************************************************************************************************

Ďalšie Arwaye už v garáži(1.7.2008)

Dnes (t.j. 1.7.2008) o 7:48 hod. dorazila do garáže spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. tretia séria autobusov Iveco Arway

12.8M v tomto roku. Ich prevozné špz sú: E93 14E, E93 15E, E93 16E, E93 19E, E93 21E, E93 22E, E93 23E, E93 24E.  Objendávka na 17 ku- 

sov autobusov Iveco Arway 12.8 bola odoslaná do firmy Iveco, a.s. Vysoké Mýto dňa 12.6.2008, prišom dnes došla prvá várka autobusov (8 kusov).

Autobusy sa od predchadzajúcej série nelíšia ničím. Zaradené do premávky by mali byť v tento piatok (t.j. 4.7.2008). 7 kusov poputuje do závodov

Spišská Nová Ves a Krompachy, zvyšný jeden diaľkový kus pravdepodobne zostane v závode Červený Vrch. 

********************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

CV-152AM a CV-423DN po GO(20.6.08)

Autobusy Karosa C734.1340 špz CV-152AM a Karosa B732.1654 špz CV-423DN sú po GO vo firme TEMPUS, ktorá prebiehala od 24.3.2008.

Autobusy obdržali štandartnú GO s čelami rádu 950 a novým interiérom, ako väčšina Karos rady 700. Do premávky by mali zasiahnuť budúcu

stredu (t.j. 25.6.2008).

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Rok vzniku stránky www.slodur-trans.wbs.cz(17.6.08)

Včera (t.j. 16.6.2008) uplynul presne jeden rok od založenia stránky www.slodur-trans.wbs.cz a aj jeden rok od odkúpenia podniku SAD

Červený Vrch spoločnosťou Slodur-Trans, a.s. Pri príležitosti tohto výročia budú počas budúceho víkendu (t.j. 21.6.2008 - 22.6.2008) v čase

od 8:00 do 17:00 verejnosti sprístupnené priestory garáží spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. v meste Červený Vrch spojené

s prehliadkou jednotilivých pracovísk dielní, dispečerských a administratívnych pracovísk, ako aj prehliadka jednotlivých typov vozidiel.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Objednávka nových Arwayov(12.6.08)

Dnes (t.j. 12.6.2008) bola odoslaná do firmy IVECO, Vysoké Mýto objednávka na 15 kusov autobusov značky Iveco Arway 12.8M štandartnej

výbavy s klimatizáciou v bielej farbe s čelným EMtest displayom a 2 kusy tej istej značky autobusov v LUX výbave (kávovar, chladnička,

sklopné sedadlá,sedadlo sprievodcu,TV,individuálne osvetlenie a výduchy klimatizácie nad každým sedadlom) v krémovej farbe bez čelného

EMtest diplaya. Vozidlá by mali byť dodané na dve várky po osem a deväť kusov do polovice mesiaca Júl 2008. Vozidlá budú kúpené za

zvyšné financie z nákupu predošlých vozidiel, a nieje vylúčené že budú doobjednané ďalšie autobusy.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Všetky Arwaye už v prevádzke(6.6.08)

Dnes (t.j. 6.6.2008) bolo do prevádzky zaradených zvyšných päť Arwayov, ktoré boli dodané dňa 30.5.2008. Tento týždeň boli prehlásené

na nové špz, boli poistené, vykonala sa na nich technická prehliadka, obdržali firemný náter spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans,

a.s. a novú pokladňu značky EMtest EM126i MIJOLA s tlačiarňou CL a čítačkou čipových kariet značky EMtest EM316ip. Vozidlá dostali

nasledovné špz: (Prevozná špz / Nová špz)

E92 97E / CV-226FV, E93 05E / CV-205FV, E93 06E / CV-362FV, E93 11E / CV-364FV, E93 12E / CV-224FV;

Na nákup nových autobusov bola od Košického samosprávneho kraja poukázaná suma 55 000 000 Sk, pričom za desať kusov autobusov

značky Iveco Arway 12.8M sme zaplatili sumu 30 000 000 Sk. Zo zvyšných peňazí a z ďalších dotácií od Košického samosprávneho kraja

budú doobjednané ďalšie autobusy značky Iveco Arway 12.8M pre prevádzky v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch a čoskoro aj pre Rožňavu

a Dobšinú, nakoľko v týchto prevádzkach je zastaralý vozový park. Zaradením týchto vozidiel sa vyradili nasledovné vozidlá, ktoré boli po-

núknuté na odpredaj:

Karosa C734.1340 - CV-623BF, CV-659BF

Karosa LC735.20 - CV-982CK

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

SAD Spišská Nová Ves zlúčená so SAD Červený Vrch(2.6.08)

Ku dňu 2.6.2008 sa zlučuje podnik SAD Spišská Nová Ves a SAD Spišká Nová Ves prevádzka Kromapchy so spoločnosťou SAD Červený Vrch,

a.s. čím vzniká podnik SAD Červený Vrch OZ Spišská Nová, a.s. a SAD Červený Vrch OZ Spišská Nová Ves prevádzka Krompachy, a.s. Naša

spoločnosť prevezme od podniku SAD Spišská Nová Ves všetky vozidlá, linky a garáže z čerpaciou stanicou pohonných hmôt a umývarkou

autobusov. SAD Červený Vrch už dávnejšie prebrala tri linky od SAD Spišská Nová Ves. Všetky prevzaté cestovné poriadky a vozidlá sa budú

postupne dopĺňať v sekcii Katalóg vozidiel a Cestovné poriadky. Vozidlá s náterom SAD Spišská Nová Ves sa budú premaľovávať na schému

SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. Pre zastaralosť budú ex. garáže spoločnosti SAD Spišská Nová Ves ako aj autobusová stanica v

Krompachoch a Spišskej Novej Vsi zrekonštruované. MHD v meste Spišská Nová Ves bude prevádzkovať spoločnosť EUROBUS, a.s. V mesiaci

Júl sa plánuje odkúpenie podniku SAD Rožňava. 

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Prvých päť arwayov už jazdí, ďalších päť už v garáži (30.5.08)

Dnes (t.j. 30.5.2008) o 7:39 hod. dorazila do garáže spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. druhá päť kusová várka autobusov

Iveco Arway 12.8M a zatiaľ v tomto roku aj posledná. Ich prevozné špz sú: E92 97E, E93 05E, E93 06E, E93 11E, E93 12E. Výbava autobu-

sov je totožná ako u prvej päť kusovej série v tomto roku. Vozidlá by mali po vykonaní všetkých potrebných úkonov zaradené na linky budú-

ci piatok (t.j. 6.6.2008); Dnes bolo do prevádzky zaradených všetkých päť Arwayov, ktoré boli dodané dňa 23.5.2008. Tento týždeň boli

prehlásené na nové špz, boli poistené, vykonala sa na nich technická prehliadka, obdržali firemný náter spoločnosti SAD Červený Vrch -

Slodur-Trans, a.s. a novú pokladňu značky EMtest EM126i MIJOLA s tlačiarňou CL a čítačkou čipových kariet značky EMtest EM316ip.

Vozidlá dostali nasledovné špz: (Prevozná špz / Nová špz)

E92 81E / CV-208FV, E92 98E / CV-217FV, E93 01E / CV-225FV, E93 02E / CV-215FV, E93 04E / CV-214FV; Zároveň zaradením nových

Arwayov na linky sa vyradili nasledujúce vozidlá, ktoré budú Ponúknuté na odpredaj:

Karosa C744.24 - CV-009CP

Karosa C734.1340 - CV-026DN, CV-072AM, CV-088CC, CV-415BT

Karosa LC735.40 - CV-114CC, CV-027CI

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

CV-918AT s novou pokladňou(27.5.08)

Dnes (t.j. 27.5.2008) skúšobne obdržal autobus značky Autosan H10-11 Local špz CV-918AT novú pokladňu značky EMtest EM126i MIJOLA a

tlačiareň na cestovné lístky s čitačkou čipových kariet značky EMtest EM316ip (FOTO). Tieto pokladne budú postupne montované do všet- 

kých autobusov.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Začiatok letnej zájazdovej sezóny(27.5.08)

V nedeľu (t.j. 25.5.2008) bola zahájená v spolčonosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. LETNÁ ZÁJAZDOVÁ SEZÓNA, a s tým súvisiace preraďovanie vozov na iné linky pre uvoľnenie obľúbených zájazdových vozov pre cestovné kancelárie. Išlo o tieto zmeny:

- Z linky 802702 Červený Vrch - Praha bolo stiahnuté vozidlo Karosa LC736.1022 špz CV-247AM a namiesto neho nasadené vozidlo Karosa LC736.40 špz CV-260AM

- Z linky 802701 Červený Vrch - Kladno bolo stiahnuté vozidlo Bova FHD 12-380 špz CV-491BJ a namiesto neho nasadené vozidlo Karosa LC735.1011 špz CV-883BU

- Z linky 102507 Červený Vrch - Bratislava bolo stiahnuté vozidlo Karosa LC936.1037 špz CV-132AJ a namiesto neho nasadené vozidlo Karosa LC736.20 špz CV-525AJ

Na letné zájazdy k moru pre CK sú teda vyhradené tieto vozidlá:

Bova FHD 12-380 - CV-491BJ
GAZ 2705 - CV-907CZ
Irisbus SFR115 Iliade - CV-344CX, CV-128DE, CV-477DE
Karosa LC735.1011 - SN-114AU
Karosa LC735.40 - SN-486AN
Karosa LC736.1022 - CV-247AM, CV-372AU, SN-257AV
Karosa LC736.40 - SN-485AN
Karosa LC936.1037 - CV-132AJ
Karosa LC956.1072 - SN-177AM
Renault SFR115 Iliade - SN-677AK, CV-776CK, CV-514DJ

Pri nedostatočných kapacitách môže byť nasadené aj vozidlo Renault SFR115 Iliade špz CV-496CO. V nepárnych mesiacoch letnej zájazdovej sezóny (JÚL) budú na zájazdy nasadené aj vozidla Renault SFR115 Iliade špz CV-570CI a Irisbus SFR115 Iliade CV-385EB.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Päť nových Arwayov už v garáži(23.5.08) (DOPLNENÉ)

Dnes (t.j. 23.5.2008) o 8:32 hod. dorazila do garáže spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. prvá séria autobusov Iveco Arway

12.8M v tomto roku. Ich prevozné špz sú: E92 81E, E92 98E, E93 01E, E93 02E, E93 04E (bez displaya EMtest). Výberové konanie na 10

kusov nových autobusov bolo vyhlásené dňa 18.4.2008. Vyhrala ho firma M-Trans, a.s. so svojími autobusmi Iveco Arway 12.8M. Objendávka

bola vypísaná dňa 5.5.2008. Dodávka autobusov bola rozdelená na päť a päť kusov, pričom prvých päť autobusov dorazilo do garáže dnes. Auto- 

busy sa od minuloročnej série líšia iba zabudovaným autorádiom v pracovisku vodiča a centrálnou klimatizáciou salóniku pre cestujúcich. Štyri

autobusy majú čelný display EMtest, piaty, ktorí mal byť pôvodne diaľkový ho dostane dodatočne. Autobusy by mali zasiahnuť do premávky budúci

piatok. Zároveň s príchodom nových autobusov boli z premávky odstavené autobusy značky Karosa C734.1340 špz CV-072AM, CV-026DN a

autobusy Karosa LC735.40 špz CV-114CC, CV-027CI. Tieto autobusy ako aj autobusy značky Karosa C734.1340 špz CV-415BT a Karosa C744.24

špz CV-009CP budú čoskoro vyradené.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Spustená zmluvná linka na letisko Košice(19.5.08)

Dnes (t.j. 19.5.2008) bola uzatvorená zmluva medzi spoločnosťou Skyes, s.r.o. a SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. o preprava

pasažierov spoločnosti Skyes, s.r.o. z Košickej železničnej stanice na letisko Košice. Dopravca Skyes, s.r.o. poskytne spoločnosti SAD

Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. 250 miliónov Sk na prevádzku linky a jeden kus autobusu typu TEDOM C12G Low Entry na obsluhu linky.

Prevádzka na linke sa začne 22.5.2008. Odchody budú viazané na prílety a odlety lietadiel spoločnosti Skyes, s.r.o. Cestovný poriadok bude

čoskoro zverejnení TU.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

CV-569CI s novou špz(16.5.08)

Dnes (t.j. 16.5.2008) dostal autobus značky Renault SFR115 Iliade z dôvodu odcudzenia pôvodnej špz novú špz CV-154FX.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Nové logo a evidenčné čísla na autobusoch(9.5.08)

Oddnes (t.j. 9.5.2008) sa na autobusoch, ktoré majú staré logo podnikov SAD začne lepiť namiesto neho nové logo spoločnosti SAD Červe-

ný Vrch - Slodur-Trans, a.s. Zároveň sa dnešným dňom začali lepiť evidenčné čísla na autobusy spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-

Trans, a.s. Evidenčné čísla sú umiestnené na pravej strane autobusu nad krytom nádrže pri prednej náprave. Ako prvé obdržali evidenčné

čísla autobusy značky Karosa C734.1340 špz CV-941CK a Karosa C954.1360E špz CV-068DD. Evidenčné čísla dostanú postupne všetky

autobusy.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

CV-380BT odoslaná na GO(5.5.08)

Dnes (t.j. 5.5.2008) bola na GO do spoločnosti TEMPUS odoslaná dlhodobo odstavená Karosa C734.1340 špz CV-380BT. GO bude trvať cca. 3 me-

siace a autobus prejde štandartnou GO s dosadením čiel 950 (Nárazník ako C954).

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Výsledky výberového konania na nové autobusy(4.5.08)

Výsledky výberového konania na nákup nových autobusov

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

CV-491BJ a CV-776CK opäť v premávke(30.4.08)

Dnes (t.j. 30.4.2008) sa po dlhodobej odstávke kôli poruchám zaradili do premávky na skúšobné jazdy autobusy Bova FHD 12-380 špz CV-491BJ

a Renault SFR115 Iliade špz CV-776CK.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

CV-303DS opäť v premávke(24.4.08)

Dnes (t.j. 24.4.2008) sa po dlhodobej odstávke kôli TK (od 11.4.2008) vrátil do premávky na svoje domovské linky do obcí Čaňa a Trstené p/H

vrátil autobus Karosa C744.24 špz CV-303DS.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Verejné obstarávanie na nové autobusy(18.4.08)

SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. vyhlasuje výberové konanie na 9 kusov nových prímestských 12 metrových autobusov a 1 kus nového 12 metrového diaľkového autobusu.

Podmienky: klimatizácia, Čelný displej EMtest, biely náter, dopytové otváranie dverí, nezávislé kúrenie s časovím predhrievaním, motor EURO 4 (9ks prímestských); klimatizácia, sklopné sedadlá, svetlo krémový náter, dopytové otváranie dverí, nezávislé kúrenie s časovím predhrievaním, motor EURO 4 (1ks diaľkového);

Cena: 50 000 000 - 55 000 000 Sk

Termín ukončenia výberového konania: 1.5.2008

Ponuky zasielať na
western@centrum.sk

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Aktuality z vozového parku(12.4.08)

- Autobus značky Karosa C954.1360 špz CV-407CF ktorý bol v marci presunutý do závodu Moldava n/B na prímestské linky obdržal v priebehu

minulého týždňa prímestský náter spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s.

- Z premávky kôli TK bola odstavená Karosa C734.1340 špz CV-160AM, Karosa C744.24 špz CV-303DS zo závodu Červený Vrch a Karosa C744.1902

špz CV-088CL zo závodu Moldava n/B.

- Zo závodu Moldava n/B do závodu Červený Vrch bol ako náhrada za Karosy C954.1360 na dojazdenie posledných km pred koncom TK presunutý

autobus značky Karosa C734.1340 špz CV-011CL.

- Včera (t.j. 11.4.2008) boli namontované nové pokladne značky EMtest do autobusov v ktorých chýbali.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Kompletizácia nového systému EMtest(12.4.08)

Včera (t.j. 11.4.2008) pracovníci firmy EMtest Žilina, a.s. dokončili montáž nových typov pokladní do vozov spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-

Trans, a.s. Od včerajšieho večera už majú všetky vozidlá nové typy pokladní, okrem vozidiel typu Renault/Irisbus SFR 115 Iliade, Bova FHD 12-380

a Szambadmadár Grand Tou Delux 13, nakoľko tieto vozidlá su nasadzované na linky kde nieje možné si zakúpiť CL, iba batožinový lístok. Tieto vo-

zidlá obdržali pokladne na batožinové lístky a miestenky. Tieto pokladne sú zároveň napojené na elektronický rezervačný systém CL. Po novom

si cestujúci môže kredit na čipovú kartu nabiť aj u vodiča. Spúšťa sa aj nová možnosť vybaviť si čipovú kartu u vodiča. Cestujúci po nastúpení do

autobusu požiada vodiča o formulár, ktorí vyplní a odovzdá vodičovy spolu s fotkou na čipovú kartu. Na druhý deň si hotovú čipovú kartu cestujúci

vyzdvihne na AS Červený Vrch v oddelení vybavovania čipových kariet.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Ostrá prevádzka čipových kariet(5.4.08)

Včera (t.j. 4.4.2008) sa spúšťa ostrá prevádzka čipový kariet spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. Čipovú kartu je možné si vybaviť

na autobusovej stanici Červený Vrch a zmluvných predajniach spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. Akceptujeme aj čipové

karty iných dopravcov s ktorými máme uzatvorenú zmluvu. Čipovú kartu je možné použiť ako mesačný alebo týždenný žiacky predplatný

cestovný doklad, ako aj "elektronickú peňaženku" na žiacke a obyčajné cestovné. "Elektronická peňaženka" funguje na princípe kreditu a

trasy. Cestujúci si na čipovú kartu nabije napr. 200 Sk a určí si trasu Červený Vrch,,AS - Ždaňa,,Jednota a cestuje na tej trase až do vy-

čerpania kreditu. Cestujúci môže cestovať len na tejto trase. Cenníky čipových kariet nájdete TU.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Zmeny v medzinárodnej a diaľkovej doprave(24.3.08)

Dňom 1.4.2008 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky medzinárodne dopravy. Oproti starým cestovným poriadkom ide hlavne o úpravy

odchodov. Pri linke 802808 Červený Vrch - Budapest sa linka skracuje len po destináciu Tiszaújváros, a u linky 802813 Červený Vrch - Jablonka

len po destináciu Nowy Targ. Linka 802706 Červený Vrch - Liberec sa pre nezáujem cestujúcich ruší. Zavádzajú sa aj nové linky, a to linka 802820

Červený Vrch - Milano (premáva len v letnej sezóne) a linka 802831 Červený Vrch - Karlsruhe v spolupráci s dopravcom VDP SLOVAKLINES, a.s.

a Deutsche Touring. Na linke 802811 Červený Vrch - Paris sa rušia spoje do Stuttgartu a Strasbourgu, a upravuje sa odchod spoja do Mannheimu. 

Prímestská linka 802435 Červený Vrch - Spišské Hanušovce sa od 1.4.2008 stáva diaľkovou linkou 802501. Nové cestovné poriadky nájdete TU.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Marcové novinky vo vozidlovom parku(24.3.08)

- Autobusy značky Karosa C954.1360E špz CV-471EZ, CV-472EZ a CV-210FB obdržali čelný display EMtest.

- Luxusné autobusy značky Szambadmadár Grand Tour Delux 13 dorazili v počte dvoch kusov včera (t.j. 23.3.2008) do garáže spoločnosti SAD

Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. . Autobusy dostanú špz CV-467DI a CV-469DI, čím nahradia autobusy značky Ayats Bravo, ktoré sú ponúknute

na odpredaj.

- V priebehu víkendu bola vo firme TEMPUS ukončená generálna oprava červenovršskej Karosy B732.1654 špz CV-178DN. Je to prvá generálna

oprava Karosy B732.1654 spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans. Rozsah generálnej opravy je totožný ako u autobusov Karosa C734.

Zároveň bola na generálnu opravu do firmy TEMPUS odoslaná aj druhá červenovršská Karosa B732.1654 špz CV-423DN

- Na generálnu opravu do firmy TEMPUS bol taktiež odoslaný autobus Karosa C734.1340 špz CV-152AM zo závodu Moldava n/B.

- Na odpredaj bol ponúknuty dlhodobo odstavený autobus značky GAZ 2705 špz CV-068BT.

- K dlhodobo odstaveným vozidlám sa pridala aj Bova FHD 12-380 špz CV-491BJ.

- Kôli trvalému presunu autobusu značky Karosa LC736.40 špz CV-542BZ na prímestské linky obdržal v priebehu víkendu prímestský náter spolo-

čnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans.

- Do závodu Moldava n/B boli zo závodu Červený Vrch presunuté na linky smerom do obce Poproč autobusy značky Karosa C954.1360 špz CV-388

CF a CV-407CF.

- Zo spoločnej linky 102506 Prešov - Bratislava boli stiahnuté, a na nasledujúce linky zaradené tieto vozidlá:

Karosa C956.1074 AXER špz CV-281FL - Linka do Banskej Bystrice (ex linka vozidla CV-407CF)

Karosa C956.1074 AXER špz CV-458EM - Linka do Vyšných Ružbách (ex linka vozidla CV-227DS)

Karosa C956.1074 AXER špz CV-460EM - Linka do Spišských Hanušoviec (ex linka vozidla CV-388CF)

- Aktuálny zoznam odstavených vozidiel:

Karosa C734.1340 - CV-152AM (Odstavený kôli GO), CV-157AM, CV-380BT, CV-415BT

Karosa C744.24 - CV-009CP

Karosa B732.1654 - CV-423DN (Odstavený kôli GO)

Jelcz M081MB VERO - CV-648BR, CV-068BT

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Nové autobusy Szambadmadár už v garážach(24.3.08)

Včera (t.j. 23.3.2008) dorazili do areálu spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. dva nové autobusy značky Szambadmadár Grand

Tour Delux 13. Tieto autobusy sú náhradou za autobusy značky Ayats Bravo, ktoré sú ponúknute na odpredaj. Nové autobusy dostanú špz po vy-

radených autobusoch značky Ayats Bravo (CV-467DI, CV-469DI). Zaradené budú koncom tohot týždňa na linky do Rotterdamu a Londýna. Tretí au-

tobusy značky Szambadmadár Grand Tour Delux 13, ktorý bol zapožičaný od VDP SLOVAKLINES, a.s. bude vrátený.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Zmeny vo vozidlovom parku(14.3.08)

V období od 13.3.2008 (t.j. včera) do 23.3.2008 bol do VDP SAD Červený Vrch, a.s. od VDP SLOVAKLINES, a.s. zapožičaný 1 kus autobusu

typu Szambadmadar Grand Tour Delux 13. Buducí týždeň sa plánuje príchod dvoch nových autobusov tohto typu, ktoré nahradia obidva autobusy

značky Ayats Bravo. Obidva autobusy Ayats Bravo boli ponúknute na predaj, viac info TU.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Zmeny náterov vozidiel SAD Červený Vrch, a.s.(4.3.08)

V priebehu včerajšieho a dnešného dňa (t.j. 3.-4.3.2008) prebehli na náteroch vozidiel SAD Červený Vrch, a.s. nasledujúce zmeny:

Karosa C956.1074 AXER špz CV-459EM,CV-461EM, CV-462EM a CV-463EM - Kôli zmene obchodného názvu spoločnosti BUSTRANS na

SLOVAKLINES, bolo zo stredných dverí týchto autobusov odstránene logo spoločnosti BUSTRANS a nahradené logom SLOVAKLINES.

U ostatných autobusoch Karosa C956.1074 AXER zostali dvere biele, nakoľko tieto vozidlá už nejazdia linku 102506 Prešov - Bratislava.

Renault SFR115 Iliade špz CV-776CK - Zo stredných dverí autobusu bolo odstránené logo spoločnosti BUSTRANS, nakoľko tento autobus bol

preradený medzi zájazdové vozidlá.

Karosa LC735.20 a LC735.1011 GO TEMPUS špz CV-406BT a CV-578BZ - Z týchto autobusov boli odstránené všetky polepy dopravcu a nahra-

dené len nápisom SAD ČERVENÝ VRCH - SLODUR-TRANS, nakoľko tieto vozidlá sú natrvalo preradené medzi prímestské vozidlá 

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Skúšobná prevádzka online rezervácie CL(1.3.08)

Dnes (t.j. 1.3.2008) sa spúšťa na stránke www.slodur-trans.wbs.cz možnosť online rezervácie CL na medzinárodnú dopravu. Ostrá

prevádzka sa spúšťa po nastavení všetkých kritérií servra, predpoklad spustenia ostrej prevádzka je v polovici mesiaca marec.

 *******************************************************************************************************

 ******************************************************************************************************************** 

Skúšobná prevádzka čipových kariet(1.3.08)

Dnes (t.j. 1.3.2008) sa spúšťa vo vozidlách SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. skúšobná prevádzka čipových kariet. Po opätovnom

prerokovaní mestského zastupiteľstva sa zavádzaju tieto čipové karty:

1. Elektronická peňaženka obmedzená trasou (žiacky,študentský,obyčajný,dôchodcovský);

2. Čipová karta - týždenník obmedzený trasou (žiacky,študentský);

3. Čipová karta - mesačník obmedzený trasou (žiacky,študentský);

Čipové karty iných dopravcov sa počas skúšobnej prevádzky neakceptujú.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************************** 

Čipové karty v SAD Červený Vrch(17.2.08)

V piatok (t.j.15.2.2008) schválilo mestské zastupiteľstvo návrh spoločnosti SAD Červený Vrch o zavedení čipových kariet v

pravidelnej prímestskej a diaľkovej doprave. Na čipovú kartu si môžu cestujúci nabiť ľubovolnú sumu peňazí. Po nastúpení do 

autobusu povedia vodičovy kam cestujú, a priložia čipovú kartu na pokladňu. Pokladňa automaticky odčíta precestovanú sumu

peňazí, a takto môže cestujúci jazdiť až do vyčerpania kreditu na karte. Kredit na kartu si môže cestujúci nabiť v predajni

medzinárodných CL na autobusovej stanici Červený Vrch, alebo v zmluvných pokladniach SAD Červený Vrch. Súčasné pok-

ladne v autobusoch neakceptujú čipové karty, preto budú počas celého mesiaca február do všetkých autobusov montované

pokladne firmy EMtest, ktoré čipové karty akceptujú. Skúšobná prevádzka čipových kariet bude trvať celý mesiac marec, a

ostrá prevádzka sa spustí 1.4.2008.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

CV-158AM po GO(10.2.08)

Autobus Karosa C734.1340 špz CV-158AM je po GO vo firme TEMPUS. Autobus obdržal štandartnú GO s čelami rádu 950 a 

novým interiérom. Autobus je totožný s GO autobusu CV-154AM.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Vyradené Autosany H10-11 Local(7.2.08) (DOPLNENÉ)

Dňa 7.2.2008 bolo rozhodnuté o vyradení dvoch autobusov typu Autosan H10-11 Local špz CV-920AT a CV-029AU. Autobusy

boli odpredané do VDP DP Přerov.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Ayats Bravo CV-467DI na skúšobných jazdách(3.2.08)

V dňoch 4.2.-11.2.2008 bude autobus Ayats Bravo špz CV-467DI zapozičaný na testovacie jazdy do VDP HŠH Trans

Slezsko, a.s. . Autobus bude u dopravcu jazdiť na linke Brno - Michalovce.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

CV-457EM opäť jazdí(20.12.07)

Včera (t.j. 19.12.2007) sa do premávky na linku 102506 vrátil po dopravnej nehode zo dňa 31.10.2007 do premávky autobus

Karosa C956.1074 AXER špz CV-457EM. Autobus obdržal novú špz CV-281FL.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

CV-423DN s novou CVR(27.11.07)

V priebehu tohto víkendu a včerajšieho dňa (t.j. 24.11.-26.11.) bola na autobus Karosa B732.1654 špz CV-423DN aplikovaná

nová CVR propagujúca obchodné centrum AVION. Reklama je lepená na novom tmavomodrom laku. Autobus bol zároveň prera-

dený na zmluvnú dopravu, a bude zabezpečovať linku z autobusovej stanice k OC AVION.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Nové vozidlo Jelcz M081MB VERO(17.11.07)

Včera (t.j.16.10.2007) bol v nočných hodinách z maďarského bazáru autobusov dovezený mikrobus Jelcz M081MB VERO. Autobus je v

bielom laku a dostal ŠPZ CV-907CZ. Jadiť bude na linkách nepravidelnej dopravy, do premávky sa zaradí koncom tohto mesiaca.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

CV-403FB odpredaný(10.11.07)

Autobus Iveco Arway 12.8M špz CV-403FB bol včera (t.j.9.11.2007) odpredaný Virtuálnej Dopravnej Spoločnosti Virtual Diago.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

CV-457EM po ťažkej DN(31.10.07)

Včera (t.j.30.10.07) v nočných hodinách pri ceste z Červeného Vrchu do Bratislavy na ceste pred Zvolenom dosiaľ z neziste-

ných príčin prešiel autobus Karosa C956.1074 špz CV-457EM do protismeru a čelne narazil do stromu na okraji vozovky. Vodič

a dvaja cestujúci boli ťažko zranený, 27 cestujícich ľahko. Autobus má zdemolované celé predné čelo, škoda sa odhaduje na

800 000,- Sk. Oprava potrvá približne do polovice decembra.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Otvorené nové závody!(22.9.07)

Vzhľadom na nadbytok vozidiel vo vozovom parku spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans a na skvalitňovanie služieb,

boli otvorené v mestách Spišská Nová Ves, Gelnica a Moldava nad Bodvou nové garáže a administratívne budovy. Do týchto

závodov budú presunuté vozidla zo závodu Červený Vrch, a budú vypravované na novovzniknuté linky v okolí týchto miest.

Prerozdelenie autobusov do závodov nájdete v Katalógu vozidiel a cestovné poriadky už čoskoro nájdete v sekcii

Cestovné poriadky.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Dôležitý oznam spoločnosti SAD Červený Vrch!(25.9.07)

Spoločnosť SAD Červený Vrch - Slodur-Trans výpisala verejnú súťaž na spoločnosť ktorá by prevádzkovala MHD v meste

Červený Vrch. SAD Červený Vrch ponúkne okrem dotácie na kúpu jedného kĺbového autobusu aj tieto autobusy:

5x Karosa B731

11x Karosa B732

1x Karosa C734

5x Karosa C744

MHD v meste Červený Vrch je zložená z 9 liniek, z toho 6 pravidelných denných liniek, 1 nočná, 1 špeciálna a 1 školská. Viac

info na maile slodur-trans@atlas.sk

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Prvá prímestská linka prevádzkovaná spoločnosťou SAD Červený Vrch!(24.9.07)

Dnes 24.9.2007 bola spustená po pätnástich rokoch prímestská linka, čím sa spoločnosť SAD Červený Vrch začal zaoberať

aj prímestskou dopravou. Čoskoro pribudnú aj ďalšie prímestske linky. Ich cestovné poriadky nájdete tu

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Vyradené dlhodobo odstavené vozidlá(20.9.07)

Autobusy Karosa C744.1902 špz CV-004DN, C744.24 špz CV-109CL, C834.1340 špz CV-046AM, LC735.1011 špz CV-107CL

boli ku dňu 20.9.2007 vyradené, a zároveň ponúknute na odpredaj. Bližšie info sa dozviete na maile slodur-trans@atlas.sk 

********************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

CV-154AM po GO (29.7.07)

Autobus Karosa C734.1340  špz CV-154AM je po GO vo firme TEMPUS. Autobus obdržal štandartnú GO s čelami rádu 950 a 

novým interiérom. Autobus sa odlišuje od iných GO Karos C734 tým, že predný nárazník má s Karosy C954.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Čelné displaye Emtest na autobusoch SAD Červený Vrch, a.s. (12.7.07)

Autobusy Karosa C734.40 po GO vo firme TEMPUS s špz CV-994CK, Karosa C734.1340 s špz CV-163AM, Karosa C744.24 s špz

CV-037DN a CV-124CL obdržali čelné displaye Emtest.

*******************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************

SAD Červený Vrch, a.s. predáva  18 kusov autobusov typu KAROSA C734.1340(27.6.07)

Autobusy sú z rokov výroby 1987(2ks),1988(9ks) a 1989(7ks).  2 kusy sú vhodné na ND, cena jedného je 7 500,- Sk.

Cena pojazdného je 55 000,- Sk za kus. Autobusy sú v pôvodnom stave, majú modro-biely náter.

Zájemcovia sa môžu nahlásiť na maile slodur-trans@atlas.sk

********************************************************************************************************

 

Oficiálne spustenie MHD v Červenom Vrchu(2.9.08)

Včera (t.j. 1.9.2008) začala prevádzkovať naša spoločnosť SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. v meste Červený Vrch MHD zatiaľ na jed-

nej linke č.1. Na linku boli nasadené 2 ojazdené vozidlá Karosa B941.1930, 1 vozidlo Karosa B731.1667 z Českej republiky a 1 vozidlo Karosa

B932E.1680 z Ruska. Na linke je v špičke interval 15 minút, v sedle 25 minút a cez okrajový režim 40 minút. Cestovné lístky predáva priamo

vodič v autobuse. Obyvatelia mesta si zavedenie MHD veľmi pochvaľujú, zjednoduší im to cestovanie po meste. Do budúcnosti sa plánuje

zavedenie ďalších troch liniek MHD, ako aj obnova vozidlového parku autobusmi značky MAN, SCANIA a MERCEDES.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

MHD v Červenom Vrchu už od septembra(27.8.08)

Od dňa 1.9.2008 začína v meste Červený Vrch spoločnosť SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. prevádzkovať MHD na jednej linke č.1

(CP). Linky sa postupom času rozšíria, ako aj vozový park, ktorý sa zatiaľ skladá z dvoch autobusov Karosa B941E.1962, jedného autobusu

Karosa B932E.1680 a Karosa B731.1667. Bližšie info o vozovom parku nájdete v Katalógu vozidiel. Cestovné lístky si cestujúci kupujú priamo

u vodiča pri nástupe do vozidla. Cenník cestovného nájdete v sekcii Tarifa a cenník. Viac info na e-mail adrese slodurtrans@atlas.sk alebo

na  ICQ 447-525-489.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Nová medzinárodná linka(22.8.08)

Dnes (t.j. 22.8.2008) sa spustila nová medzinárodná linka 807706 Michalovce - Praha. Na linku boli nasadené dve nové vozidlá značky

Szambadmadár Grand Tour Delux 13 v plnej výbave zakupené minulý týždeň na túto linku. Ranný spoj z Michaloviec do Prahy

vykonával voz špz CV-306GC, spoj z Prahy voz špz CV-304GC. Cestujúci si pochvaľujú novú kvalitu cestovania.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Zmeny nasadenia vozidiel na linky, a preraďovanie vozidiel(3.8.08)

K zajtrajšiemu dňu (t.j. 4.8.2008) sa uskutočnia nasledovné zmeny vo vozidlovom parku:

- Zo závodu Moldava n/B do závodu Rožňava budú preradené vozidlá Karosa C734.40 špz CV-006DN a CV-019DN z dôvodu prebratia ich

liniek závodom Rožňava.

- Zo závodu Červený Vrch do závodu Moldava n/B boli preradené vozidlá Karosa C934.1351 špz CV-030AM, Karosa C734.1340 špz CV-

941CK (Podľa potreby aj ako záloha), CV-241CP a Karosa C734.40 špz CV-192DN.

- Zo závodu Moldava n/B do závodu Červený Vrch boli preradené vozidlá Karosa C734.40 špz CV-433BZ, CV-003CP a Karosa C734.1340 špz

CV-172CP, CV-366DS. Tieto vozidlá budú slúžiť ako zálohy vypraované podľa potreby z Červeného Vrchu alebo Moldavy n/B.

- Vozidlá Karosa C734.40 špz CV-025CL, Karosa C734.1340 špz CV-946CK, CV-026CL, Karosa C834.1340 špz CV-047AM, CV-583BF, Karosa

LC735.20 špz CV-406BT a Karosa LC735.1011 špz CV-578BZ zo závodu Červený Vrch budú podľa slúžiť aj ako zálohy. V závode Moldava n/B

bude ako dispozičná záloha slúžiť vozidlo Karosa C734.1340 špz CV-011CL.

- Z premávky budú odstavené vozidlá Karosa C734.1340 špz CV-165AM (neskôr možná GO), CV-633BF zo závodu Moldava n/B.

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Júlové novinky vo vozovom parku SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s.(14.7.08)  (DOPLNENÉ) 

- V priebehu dňa 13.7.2008 bola na autobus Karosa C956.1074 AXER špz CV-028DY aplikovaná CVR propagujúca internetový portál

www.azet.sk.

- Dňa 14.7.2008 bola ukončená generálna oprava vo firme TEMPUS na autobuse Karosa C734.1340 špz CV-380BT, ktorá prebiehala

od 5.5.2008. Autobus obdržal štandartne po generálnej oprave čelá rady 950. Zaujímavosťou na tejto generálnej oprave je, že autobus má

modré nárazníky. Dňa 23.7.2008 bolo vozidlo uvedené do prevádzky.

- Zároveň bol dňa 14.7.2008 odoslaný na generálnu opravu do firmy TEMPUS autobusy Karosa C734.1340 špz CV-160AM.

- Na generálnu opravu do firmy TEMPUS bola odoslaná dlhodobo odstavená Karosa C734.1340 špz CV-157AM.

- Ku dňu 23.7.2008 bola z evidencie vyradená a na predaj ponúknutá dlhodobo odstavená Karosa C744.1902 špz CV-088CL.

- Na dobu jedného mesiaca (do 24.8.2008) bolo do VDP Lukytrans, a.s. vozidlo Iveco Arway 12.8 LUX špz E93 24E.

- Dňa 27.7.2008 došlo do garáže spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. predvádzacie vozidlo spoločnosti TEMPUS Group značky

Irisbus Citelis 12 Line špz CV-614GA. Od 1.8.2008 do 31.8.2008 bude skúšané na zmluvnej linke k obchodnému centru ICA Maxi. Vozidlo je

plne nízkopodlažné, s možnosťou naklápania na pravú stranu, je klimatizované. Má čelný, bočný a zadný EMtest display. Kabína vodiča

obsahuje okrem iného aj GPS navigáciu a monitor s možnosťou sledovania diania vo vozidle.

- Dňa 29.7.2008 sa medzi obcami Perín-Chym a Veľká Ida na pravidelnej linke s cestujúcimi Červený Vrch - Rešica stala vážňa DN

vozidla Karosa C734.1340 špz CV-962CK. Z protismeru sa náhle vyrútilo auto a vodič v snahe zabrániť zrážke strhol vozidlo do priekopy,

kde vozidlo následne narazilo do stromu. Pri nehode sa ľahko zranili traja ľudia. Vozidlo je nepojazdné, nakoľko má vážne poškodený rám,

podlahu a strechu. Škoda sa odhaduje na 4 647 €.

- Dnes (t.j. 30.7.2008) bola ukončená stredná oprava autobusu značky Karosa C934.1351 špz CV-212DS. Vozidlo obdržalo nové

oplechovanie bočníc, ako aj nový lak (modrá-biela). Rám bol opieskovaný. V interiéri sa vymenila podlahová krytina a diaľkové sedačky z

Karosy LC735 za repasované sedačky z Karosy C734.

*******************************************************************************************************

*******************************************************************************************************

Posledné Arwaye už v prevádzke(11.7.08)

Dnes (t.j. 11.7.2008) bolo do prevádzky zaradených osem Arwayov, ktoré boli dodané dňa 4.7.2008. Tento týždeň boli prehlásené na

nové špz, boli poistené, vykonala sa na nich technická prehliadka, obdržali firemný náter spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s.

a novú pokladňu značky EMtest EM126i MIJOLA s tlačiarňou CL a čítačkou čipových kariet značky EMtest EM316ip, okrem diaľkového

Arwaya. Vozidlá dostali nasledovné špz: (Prevozná špz / Nová špz) E93 30E / Zatiaľ nejazdí, E93 31E / CV-269FV, E93 32E / CV-327FV, E93

33E / CV-261FV, E93 34E / CV-361FV, E93 36E / CV-286FV, E93 38E / CV-287FV, E93 39E / CV-213FV, E93 40E / CV-289FV;

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

SAD Rožňava zlúčená so SAD Červený Vrch(7.7.08)

Ku dňu 7.7.2008 sa zlučuje podnik SAD Rožňava a SAD Rožňava prevádzka Dobšiná so spoločnosťou SAD Červený Vrch, a.s. čím vzniká

podnik SAD Červený Vrch OZ Rožňava, a.s. a SAD Červený Vrch OZ Rožňava prevádzka Dobšiná, a.s. Naša spoločnosť prevezme od podniku

SAD Rožňava všetky vozidlá, linky a garáže z čerpaciou stanicou pohonných hmôt a umývarkou autobusov. SAD Červený Vrch už dávnejšie

prebrala jednu diaľkovú linku od SAD Rožňava. Všetky prevzaté cestovné poriadky a vozidlá sa budú postupne dopĺňať v sekcii Katalóg

vozidiel a Cestovné poriadky. Vozidlá s náterom SAD Rožňava sa budú premaľovávať na schému SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. Pre

zastaralosť budú ex. garáže spoločnosti SAD Rožňava ako aj autobusová stanica v Dobšinej a Rožňave zrekonštruované. MHD v meste

Rožňava bude prevádzkovať spoločnosť EUROBUS, a.s. 

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 

Ďalšie Arwaye v prevádzke, posledná várka už v garážach(4.7.08)

Dnes (t.j. 4.7.2008) o 8:00 hod. dorazila do garáže spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. štvrtá, posledná várka autobusov

Iveco Arway 12.8M. Ich prevozné špz sú: E93 30E, E93 31E, E93 32E, E93 33E, E93 34E, E93 36E, E93 38E, E93 39E, E93 40E. Objendávka

na 17 kusov autobusov Iveco Arway 12.8 bola odoslaná do firmy Iveco, a.s. Vysoké Mýto dňa 12.6.2008, prišom dnes došla druhá várka

autobusov (9 kusov). Autobusy sa od predchadzajúcej série nelíšia ničím. Zaradené do premávky by mali byť v tento piatok (t.j. 11.7.2008).

8 kusov poputuje do závodov Rožňava a Dobšiná, zvyšný jeden diaľkový kus pravdepodobne zostane v závode Červený Vrch; Dnes bolo do

prevádzky zaradených sedem Arwayov, ktoré boli dodané dňa 1.7.2008. Tento týždeň boli prehlásené na nové špz, boli poistené, vykonala

sa na nich technická prehliadka, obdržali firemný náter spoločnosti SAD Červený Vrch - Slodur-Trans, a.s. a novú pokladňu značky EMtest

EM126i MIJOLA s tlačiarňou CL a čítačkou čipových kariet značky EMtest EM316ip, okrem diaľkového Arwaya. Vozidlá dostali nasledovné špz:

(Prevozná špz / Nová špz) E93 14E / CV-218FV, E93 15E / CV-219FV, E93 16E / CV-356FV, E93 19E / CV-357FV, E93 21E / CV-358FV, E93

22E / CV-359FV, E93 23E / CV-365FV, E93 24E / Zatiaľ nejazdí; Zaradením nových Arwayov boli z premávky odstavené tieto autobusy:

Jelcz M081MB VERO - SN-179AJ

Karosa C734.00 - SN-495AN, SN-605AN

Karosa C734.20 - SN-482AN

Karosa LC735.20 - SN-451AI

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* 
TOPlist
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok